Zaštita na radu

 • izrada investicione-tehničke dokumentacije i mišljenja na istu,
 • ovjera projektne dokumentacije,
 • stručna ocjena o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite na radu u tehničkoj dokumentaciji,
 • komisijski prijem novoizgrađenih i rekonstruisanih objekata,
 • ispitivanje i atestiranje novoizgrađenih i rekonstruisanih liftova,
 • nostrifikacija uvozne opreme i odgovarajuće dokumentacije,
 • periodični pregled i ispitivanje mašina, uređaja i dr. opreme,
 • periodični pregled sa provjerom ispravnosti oruđa za rad, električnih instalacija i instalacija fluida,
 • periodični pregled i ispitivanje svih vrsta transportnih sredstava,
 • mjerenje i ispitivanje napajanja statičkog elekticiteta,
 • pregledanje i ispitivanje mašina, uređaja i instalacija u protiv-eksplozivnoj zaštiti Ex zaštite,
 • električna mjerenja na instalacijama i uređajima,
 • provjera galvanske neprekidnosti metalnih masa,
 • mjerenje specifičnog otpora tla sa kartiranjem,
 • mjerenje otpora izolacije antistatik podova i otpora izolacije zidova i podova,
 • ispitivanje elektro-izolacione zaštitne opreme,
 • pregled i ispitivanje svih vrsta sredstava rada,
 • pregled i ispitivanje električnih gromobranskih i telefonskih instalacija,
 • ispitivanje buke u radnoj sredini,
 • ispitivanje sistema uzemljenja U-I metodom većih elektroenergetskih objekata,
 • obuka radnika iz oblasti zaštite na radu kao i obuka za bezbjedan rad po vrstama zanimanja,
 • obuka radnika za bezbjedan rad pri rukovanju sa električnim instalacijama i uređajima u protiveksplozivnoj zaštiti,
 • osposobljavanje radnika za bezbjedan rad na poslovima gasnog i elektro zavarivanja,
 • mjerenje i ispitivanje mikroklime, fizičkih i hemijskih štetnosti u radnoj sredini.

Dodatne informacije